Cirkulär

Cirkulären är fördjupad information inom vissa arbetsrättsliga områden/frågeställningar, t.ex. kommentarer till viktiga domar från Arbetsdomstolen, tolkningar av nya lagar och information om kollektivavtal.

Cirkulären är ett komplement till den information som du hittar på Arbetsgivarguiden. Sobona och SKR skickar gemensamt ut cirkulär när dessa blir publicerade. Cirkulärdatabasen innehåller också andra ämnesområden än arbetsrätt.

Du kan söka ett cirkulär antingen i kronologisk ordning eller genom att skriva in sökord. För att komma till SKR:s cirkulärdatabas klickar du nedan.

Du finner också hänvisningar till relevanta cirkulär under olika ämnesområden på Arbetsgivarguiden.