Avtalsutbildning i HÖK/AB för Vård och omsorg

Den 6 maj 2021 genomförde vi en digital avtalsutbildning i HÖK/AB för bransch Vård och omsorg. Här kan du ta del av den i efterhand.

Målgrupp

Utbildningen är för dig som arbetar med HR eller som chef eller motsvarande och som idag tillämpar KFS branschavtal Vård och Omsorg och vill lära dig om de nya kollektivavtal som kommer börja gälla för din organisation den 1 januari 2022.

Innehåll

Idag tillämpas två olika uppsättningar kollektivavtal för branschen Vård och omsorg; dels KFS branschavtal Vård och omsorg och dels HÖK/AB. Från och med den 1 januari 2022 kommer samtliga medlemmar i branschen att tillämpa HÖK/AB. Det innebär att du som idag tillämpar KFS Vård och omsorgsavtal kommer att byta kollektivavtal till HÖK/AB den 1 januari 2022.

Den här utbildningen riktar sig till arbetsgivare som idag tillämpar KFS branschavtal Vård och omsorg och berörs av bytet till HÖK/AB. I avtalsutbildningen går vi igenom de regleringar som är annorlunda än i KFS Vård och omsorgsavtal.

Mål

Efter genomgången utbildning ska du ha kunskap om:

  • Avtalsstrukturen
  • Hur du hittar i avtalet samt förstår vilka bestämmelser som skiljer sig åt och som är av vikt för dig som arbetsgivare att känna till i samband med det kommande avtalsbytet den 1 januari 2022
  • Vad som skiljer HÖK/AB från KFS Vård och omsorgsavtal gällande villkor
  • Vad som skiljer HÖK/AB från KFS Vård och omsorgsavtal gällande löneavtal och löneprocess