Avtals­utbildning HÖK/AB

Den 1 juni 2021 genomförde vi en digital avtalsutbildning i HÖK/AB för bransch Utbildning.

Målgrupp

Utbildningen är för dig som arbetar med HR eller som chef eller motsvarande och som idag tillämpar KFS branschavtal Utbildning och vill lära dig om de nya kollektivavtal som kommer börja gälla för din organisation den 1 januari 2022.

Innehåll

Idag tillämpas två olika uppsättningar kollektivavtal för branschen Utbildning; dels KFS branschavtal Utbildning och dels HÖK/AB. Från och med den 1 januari 2022 kommer samtliga medlemmar i branschen att tillämpa HÖK/AB. Det innebär att du som idag tillämpar KFS branschavtal Utbildning kommer att byta kollektivavtal till HÖK/AB den 1 januari 2022.

Den här utbildningen riktar sig till arbetsgivare som idag tillämpar KFS branschavtal Utbildning och berörs av bytet till HÖK/AB. I avtalsutbildningen går vi igenom de regleringar som är annorlunda än i KFS branschavtal Utbildning.