Avtals­utbildning HÖK/AB

Den 21 maj 2021 genomförde vi en digital avtalsutbildning i HÖK/AB för bransch region- och samhällsutveckling och tjänstemännen inom bransch personlig assistans.

Målgrupp

Utbildningen är för dig som arbetar med HR eller som chef eller motsvarande och som idag tillämpar KFS branschavtal och vill lära dig om de nya kollektivavtal som kommer börja gälla för din organisation den 1 januari 2022. Utbildningstillfället riktas till medlemsföretag inom bransch Region- och samhällsutveckling samt tjänstemännen inom Personlig assistans.

Innehåll

Idag tillämpas två olika uppsättningar kollektivavtal för branschen Region och samhällsutveckling; dels KFS branschavtal och dels HÖK/AB. Även för tjänstemännen inom bransch Personlig assistans tillämpas idag såväl KFS branschavtal som HÖK/AB. Från och med den 1 januari 2022 kommer samtliga medlemmar i bransch Region och samhällsutveckling och tjänstemännen inom bransch Personlig assistans att tillämpa HÖK/AB. Det innebär att du som idag tillämpar KFS branschavtal kommer att byta kollektivavtal till HÖK/AB den 1 januari 2022.