Avtalsutbildning i BÖK 20 för Trafik

Den 5 maj 2021 genomförde vi en digital avtalsutbildning i BÖK 20 för Trafik. Här kan du ta del av den i efterhand.

Målgrupp

Utbildningen är för dig som arbetar med HR eller som chef eller motsvarande och vill lära dig om det nya kollektivavtal BÖK 20 Trafik som kommer att börja gälla för din organisation den 1 januari 2022.

Innehåll

Idag tillämpas KFS branschavtal Trafik för branschen Trafik. Från och med den 1 januari 2022 kommer ett nytt avtal, Branschöverenskommelse (BÖK 20) Trafik att gälla. Det innebär att du som arbetsgivare kommer att byta kollektivavtal till BÖK 20 Trafik den 1 januari 2022.

Den här utbildningen riktar sig till arbetsgivare inom branschen Trafik. I avtalsutbildningen går vi igenom de regleringar som är annorlunda än det avtal din organisation idag tillämpar.

Mål

Efter genomgången utbildning ska du ha kunskap om:

  • Avtalsstrukturen
  • Hur du hittar i avtalet samt förstår vilka bestämmelser som skiljer sig åt och som är av vikt för dig som arbetsgivare att känna till i samband med det kommande avtalsbytet den 1 januari 2022
  • Vad som skiljer de gamla avtalen från det nya avtalet BÖK 20 Trafik gällande villkor
  • Vad som skiljer gamla avtalen från det nya avtalet BÖK 20 Trafik gällande löneavtal och löneprocess