Avtalsutbildning i BÖK 20 för Flygplats

Den 4 maj 2021 genomförde vi en digital avtalsutbildning i BÖK 20 för Flygplats. Här kan du ta del av den i efterhand.

Målgrupp

Utbildningen är för dig som arbetar med HR eller som chef eller motsvarande och vill lära dig om det nya kollektivavtal BÖK 20 Flygplatser som kommer att börja gälla för din organisation den 1 januari 2022.

Innehåll

Idag tillämpas två olika uppsättningar kollektivavtal för branschen Flygplatser; dels KFS branschavtal och dels HÖK/ÖLA/AB. Från och med den 1 januari 2022 kommer samtliga medlemmar i branschen att tillämpa ett och samma avtal, Branschöverenskommelse (BÖK 20) Flygplatser. Det innebär att du, oavsett vilket avtal din organisation tillämpar idag, kommer att beröras av bytet till kollektivavtalet BÖK 20 den 1 januari 2022.

Den här utbildningen riktar sig till arbetsgivare inom branschen Flygplatser. I avtalsutbildningen går vi igenom de regleringar som är annorlunda än det avtal din organisation idag tillämpar.

Mål

Efter genomgången utbildning ska du ha kunskap om:

  • Avtalsstrukturen
  • Hur du hittar i avtalet samt förstår vilka bestämmelser som skiljer sig åt och som är av vikt för dig som arbetsgivare att känna till i samband med det kommande avtalsbytet den 1 januari 2022
  • Vad som skiljer de gamla avtalen från det nya avtalet BÖK 20 Flygplatser gällande villkor
  • Vad som skiljer gamla avtalen från det nya avtalet BÖK 20 Flygplatser gällande löneavtal och löneprocess