Avtalsutbildning i BÖK 20 för Besöksnäring och kulturarv

Den 18 maj 2021 genomförde vi en digital avtalsutbildning i BÖK 20 för Besöksnäring och kulturarv. Här kan du ta del av den i efterhand.

Målgrupp

Utbildningen är för dig som arbetar med HR eller som chef eller motsvarande och vill lära dig om det nya kollektivavtal BÖK 20 Besöksnäring och kulturarv som kommer att börja gälla för din organisation den 1 januari 2022.

Innehåll

Idag tillämpas två olika uppsättningar kollektivavtal för branschen Besöksnäring och kulturarv; dels KFS branschavtal Besöksnäring, Läns- och regionmuseer samt Musei- och arkeologisk verksamhet och dels HÖK/AB. Från och med den 1 januari 2022 kommer samtliga medlemmar i branschen att tillämpa ett och samma avtal, Branschöverenskommelse (BÖK 20) Besöksnäring och kulturarv. Det innebär att du, oavsett vilket avtal din organisation tillämpar idag, kommer att beröras av bytet till kollektivavtalet BÖK 20 Besöksnäring och kulturarv den 1 januari 2022.

Den här utbildningen riktar sig till arbetsgivare inom branschen Besöksnäring och kulturarv. I avtalsutbildningen går vi igenom de regleringar som är annorlunda än det avtal din organisation idag tillämpar.