Webbsänd avtalskonferens bransch Utbildning

9 april 2021 genomfördes en webbsänd avtalskonferens tillsammans med SKR för att presentera och informera om den nya överenskommelsen som ingåtts med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd.

Målgrupp

Medlemmar inom bransch Utbildning.