Laddar innehåll...

Frågor och svar om avtalsrörelsen

På den här sidan samlar vi frågor och svar om avtalsrörelsen 2023.

Mål och inriktning för Sobona beslutades av föreningsstyrelsen 16 december 2022 med ambitionen att fortsätta arbeta för en konstruktiv och framåtsyftande avtalsrörelse.

Avtalsförhandlingarna 2023 gäller de branscher som omfattas av Branschöverenskommelser (BÖK/BB). Det vill säga branscherna Energi, Vatten och Miljö, Fastigheter, Flygplatser samt Besöksnäring och Kulturarv där avtalsperioden löper ut 31 mars med samtliga LO-förbund (Kommunal, Transportarbetareförbundet, Fastighetsanställdas Förbund samt SEKO).

För bransch Trafik löper avtalsperioden ut med samtliga motparter per den 30 september.

Våra medlemmar kommer att informeras genom information på vår webbplats och genom utskick. När respektive avtal är klart sätts även datum för en webbsänd avtalskonferens ut.

Den 23 september 2022 genomförde vi en digital avtalskonferens för att delge Sobonas nulägesanalys inför kommande avtalsrörelse samt att skapa transparens kring hur avtalsförhandlingarna genomförs och ge er som medlemmar möjlighet att komma med inspel och medskick inför förhandlingarna.

Ta del av webbsändningen i efterhand

  1. Planering av upplägget med berörda branschråd under våren 2022
  2. Beredning på Sobonas kansli
  3. Avtalskonferens med berörda medlemmar 23 september 2022 för möjlighet till inspel t.o.m. 10 oktober 2022.
  4. Arbete i branschråden oktober/november
  5. Beslut om ytkanden i branschråden innan 15 december 2022.
  6. Formellt beslut i föreningsstyrelse 15 december 2022.
  7. Utbyte av yrkanden med facken.
  8. Förhandlingarna startar i slutet av januari med löpande avstämningar med branschråden.
  9. Förhandlingarna klara 31 mars 2023. Beslut branschråd och föreningsstyrelse.

Löneökningarna för 2023 i Sobonas avtal följer märket, som kommer att tas fram i förhandlingar mellan parterna i den internationellt konkurrensutsatta industrisektorn under våren 2023. Det kommer med stor sannolikhet att bli en utmaning pga rådande ekonomiska läge. Vi rekommenderar att följa prognoser från Konjunkturinstitutet och de större bankerna samt andra relevanta aktörer för att få en uppfattning om vad som kan vara rimligt.

Logga in för att ta del av fler frågor och svar

Läs vidare direkt genom att trycka på Direktinloggning nedan.