Friskfaktorlabbet

Ett verktyg av Suntarbetsliv

Här skapar ni goda förutsättningar för starka friskfaktorer och prövar er fram tillsammans. Friskfaktorlabbet är chefens och skyddsombudets verktyg för att jobba med friskfaktorer i arbetsgruppen.

Forskare har funnit att organisationer med låg och stabil sjukfrånvaro har mycket gemensamt, och en del av dessa kännetecken kallas friskfaktorer. När det finns organisatoriska förutsättningar för att friskfaktorer fungerar väl i vardagen, mår medarbetare bra, utvecklas och orkar prestera. På så sätt kopplar friskfaktorerna ihop bra arbetsmiljö med att verksamheten når målen, och blir en attraktiv arbetsplats.

Vägen till att få friskfaktorerna på plats kan vara rolig och givande! Ni ser inte bara vad som saknas, utan får också syn på friskfaktorer som redan fungerar och tittar på vad som stärker dem. Det kallas att jobba främjande med friskfaktorerna.

test

Sobona och Suntarbetsliv

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Föreningens uppdrag är att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser inom arbetsmiljöområdet och att göra denna kunskap tillgänglig och använd på arbetsplatserna inom kommuner, regioner och kommunala företag. Kunskapen baseras på resultat från forskning, beprövad erfarenhet och gällande arbetsmiljöregler. Suntarbetslivs utbud främjar ett väl fungerande arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad: 5 Februari 2024 Uppdaterad: 5 Februari 2024