Arbetsskador och rehabilitering

Med arbetsskada avses skada på grund av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Olycksfall vid färd till och från arbetet räknas också som arbetsskada.

Det finns olika kategorier av arbetsskador:

  • Arbetsolycka
  • Arbetssjukdom
  • Färdolycksfall
Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.