Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder för att motverka ohälsa och olycka. Det innebär att ett Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas som omfattar hela verksamheten och inkluderar alla arbetstagare. För att lyckas med det ska alla berörda ha kunskap om sina risker och hur riskerna kan motverkas.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.