Ämnesområden i Arbetsgivarguiden

Via Sobonas Arbetsgivarguide hjälper vi våra medlemmar att hitta rätt svar på sina frågor utifrån sitt medlemskap och sina kollektivavtal. 

Sobona erbjuder ett avancerat och kompetent arbetsgivarstöd och strävar alltid efter att erbjuda våra medlemmar bästa möjliga arbetsgivarservice.

Vi ger kvalificerad rådgivning och en samlad bedömning i varje enskilt fall, utifrån det underlag som finns sammanställt hos er som arbetsgivare. Allt med stöd av gällande lagar och kollektivavtal samt rättspraxis.